Info-Motion Graphic

ทีมงานดูแลงาน Info Graphic และ Motion Graphic แบบครบวงจร เพียงท่านกำหนดจุดประสงค์ของเนื้อหาให้ชัดเจนและ

มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ทางทีมงานจะออกแบบงานที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สื่อสารได้ตรงประเด็นระดับเทพ

ค่าบริการ Info Graphic 1 หน้า อยู่ระหว่าง 10,000 – 18,000 บาท

กรณีมากกว่า 1 หน้าพิจารณาค่าบริการ โดยดูจากจำนวนหน้า ความซับซ้อนของข้อมูล และความยากง่ายในการทำ

ปกติขั้นตอนที่ทีมงานทำจะประกอบไปด้วย

 • การอ่านข้อมูลทั้งหมด เพื่อคัดเลือกสาระสำคัญที่ข้อมูลต้องการจะสื่อ ลูกค้าสามารถทำบรีฟส่งให้ทีมงาน จะประหยัดเวลาสำหรับขั้นตอนนี้
 • สร้างลำดับการเดินเรื่อง โดยวาง Layout ในหน้างานให้สอดคล้องกับลำดับก่อนหลัง
 • สร้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 • จัดวางองค์ประกอบทั้งหมดตามลำดับการเล่าเรื่อง
 • ปรับแต่ง A/W เพื่อให้เกิดความสวยงาม ในบางครั้งต้องมีการทดสอบว่า ผู้ดูเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ของงานหรือไม่

สำหรับงาน Motion Graphic จะเพิ่มขั้นตอนจากการทำ Info Graphic ขึ้นมาอีก คือ

 • การทำองค์ประกอบให้เคลื่อนไหว ซ้าย ขวา บน ล่างพร้อมหน่วงเวลา ช้า เร็ว ก่อนหลังให้สอดคล้องกับเนื้อหา
 • การใส่ Sound background
 • การอัดและลงเสียงบรรยาย และในบางวีดีโออาจมีการทำ Intro-Outro ช่วงเข้าและออกด้วย

หลักการคิดค่าบริการจะเป็นค่าทำ Motion ค่าลง Sound background ค่าลงเสียงพากษ์ เฉลี่ยออกมาเป็นนาที โดยคิดในกรณีที่ลูกค้ามี Graphic อยู่แล้ว ทั้งนี้ ราคาจะปรับเปลี่ยนตามลักษณะงานจริง

ระยะเวลาการทำงานปกติ

ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยจะประเมินค่าบริการและแจ้งลูกค้าทราบภายใน 1 – 2 วันทำงาน

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่าน ขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่าง โปรโมชั่น ถาม – ตอบ ให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงาน

โดยชำระค่าบริการ 50% และชำระส่วนที่เหลือก่อนการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย

 

ยืนยันการสั่งงาน

 • ติดต่อผ่านทาง Line: @graphicnumber1 หรือโทร. 08 8269 2044, 0 2580 6838
 • ทีมงานติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียด
 • แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง “แบบฟอร์ม” หน้าติดต่อเรา หรือ E–mail: graphicnumber1.th@gmail.com
 • Info Graphic ส่งใบเสนอราคา ภายใน 3 ชม. Motion Graphic ส่งใบเสนอราคา ภายใน 24 ชม. ปรับแก้รายละเอียดให้ตรงกัน
 • ลูกค้ายืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการ 50% พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน วิธีชำระค่าบริการ

ขั้นตอนรับบริการ

งาน Info Graphic ระยะเวลาการทำงานรวม 5 – 10 วันทำงาน

 • ลูกค้าจัดส่งเนื้อหาหรือสาระสำคัญ โลโก้ ภาพหลัก สีหลัก แนวการออกแบบหรือตัวอย่างงานที่ชอบ ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicnumber1.th@gmail.com (แนะนำให้แจ้งให้ครบ กรณีทีมงานทำเสร็จแล้วมีการแก้ จะใช้เวลานาน)
 • ทีมงานวาง Layout 1 ส่งลูกค้า 2 – 3 วันทำงาน
 • ลูกค้าปรู๊ฟ ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานออกแบบองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ลูกค้า 1 – 3 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 • ลูกค้าเลือกแบบที่ชอบ แจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้ไข
 • ทีมงานวาง Layout แบบองค์ประกอบครบ ส่งลูกค้า 3 – 4 วันทำงาน (กรณีงานชิ้นเดียว จะทำเป็นอาร์ตเวิร์คเลย)
 • ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานจัดทำ A/W 1 – 2 วันทำงาน พร้อมจัดส่งลูกค้า
 • ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานนัดวันส่งงาน พร้อมส่งงานเป็นไฟล์ *.pdf แบบ create outline ผ่านทาง link download

 

งาน Motion Graphic ระยะเวลาการทำงานขึ้นกับลักษณะงาน

 • ลูกค้าบรีฟแนวทางและรายละเอียดที่ต้องการให้ทีมงาน
 • ทีมงานจัดส่ง Action plan
 • ทีมงานส่ง Sound background เสียงพากษ์ ให้ลูกค้าเลือก
 • ทีมงานอัดเสียงพากษ์
 • ทีมงานจัดทำ Motion Graphic แยก Layer ใส่โปรแกรมหน่วงเวลา ใส่ Sound background และ Sound
 • effect หลัก ๆ และใส่เสียงพากษ์ ส่งลูกค้า
 • ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานลงรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย จนลูกค้าพึงพอใจ
 • ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ
 • ทีมงานจัดส่งงานให้ลูกค้า

รายละเอียดการบริการ

 • ข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้ทีมงาน ต้องไม่เป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 • รูปที่จัดส่งต้องมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการใช้ในงานพิมพ์ ควรมีขนาด 300 dpi ขึ้นไป กรณีรูปมีขนาดเล็ก ที
 • งานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อคัดเลือกรูปใหม่ 
 • การแก้ไข โดยเฉพาะกรณีหลายจุด ลูกค้าควรระบุรายละเอียดผ่านทาง E–mail ปกติลูกค้าสามารถแก้ได้ 2ครั้ง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทีมงาน ลูกค้าสามารถปรับแก้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • ในกรณีมีการปรับแก้ไข รื้อ เปลี่ยนแปลงงานเกินข้อกำหนดหรือเกินขอบเขตงานเริ่มแรก ดูเพิ่มเติม ค่าบริการเพิ่มเติม 
 • ในกรณีลูกค้าสามารถ download ไฟล์ที่ทีมงานส่งได้ แต่ต้องการงานแบบแผ่น CD / DVD จะมีค่าบริการเพิ่มสำหรับค่าไรท์แผ่นและจัดส่งทางไปรษณีย์ กรณีแผ่น CD คิดเพิ่ม 100 บาท แผ่น DVD คิดเพิ่ม 150 บาท สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ upload link ทีมงานจะให้เมสเซนเจอร์จัดส่งไฟล์ ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่ม 
 • กรณีลูกค้าต้องการไฟล์ต้นฉบับ ที่ยังไม่ได้ createfont เพื่อปรับแก้เนื้อหาได้เอง ลูกค้าต้องเสียค่าไฟล์เพิ่มไฟล์ละ 1,500 บาท โดยจะได้รับไฟล์ AI ต้นฉบับ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องไปอัพเดตฟ้อนท์ / ภาพอีกครั้ง
  ระยะเวลาในการทำงาน อาจปรับยืดหยุ่นตามปริมาณงานที่ทำ ณ ขณะที่ลูกค้าสั่งงาน ทั้งนี้ วันทำงานไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์