Graphic Design

 

ทางเรามีทีมงานดูแลงาน Graphic Design แบบครบวงจร ทั้งงานโฆษณา Above the line และงานกิจกรรม Below the line

รวมถึงการทำต้นฉบับ การถ่ายรูป ตัดต่อในหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก

 

*กรณีสนใจราคางานพิมพ์ สามารถสอบถามราคาและกำหนดส่งจากพนักงานได้โดยตรง

 

ระยะเวลาการทำงานปกติ

ใช้เวลา 3 – 7 วัน ภายหลังยืนยันการสั่งงาน เวลายืดหยุ่นตามประเภทของงาน

 

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่าน ขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่างให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการทั้งหมดก่อนเริ่มงาน

 

ขั้นตอนการรับบริการ

ยืนยันการสั่งงาน

 • ติดต่อผ่านทาง Line: @graphicnumber1 หรือโทร. 08 8269 2044, 0 2580 6838
 • ทีมงานติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียด
 • แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง E–mail: graphicnumber1.th@gmail.com
 • ทีมงานส่งใบเสนอราคา ภายใน 1 – 2 ชม. ปรับแก้รายละเอียดให้ตรงกัน
 • หลังจากสรุปงานและราคา ลูกค้ายืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการทั้งหมด พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน วิธีชำระเงิน

 

ขั้นตอนรับบริการ Graphic Design

 • ลูกค้าจัดส่งภาพ *.jpg, *.png, *.gif ขนาด 2,000 pixels หรือความละเอียดขนาด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมเนื้อหา โลโก้ สีหลัก แนวการออกแบบ หรือตัวอย่างงานที่ชอบ ให้ทีมงานทาง E–mail: graphicnumber1.th@gmail.com
 • ทีมงานออกแบบ draft แรก 2 แบบ ส่งให้ลูกค้า 2 – 4 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 • ลูกค้าเลือกแบบที่ชอบ 1 แบบ แจ้งปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
 • ทีมงานปรับแก้ไข พร้อมลงรายละเอียด จัดเป็น A/W ส่งลูกค้า 2 – 3 วันทำงาน
 • ทีมงานจัดทำ A/W ตัวต่อ ๆ ไป โดยปรับจากชิ้นงานตัวแรก กรณีงานอยู่ในธีมเดียวกัน 2 – 3 วันทำงาน
 • ทีมงานทยอยจัดส่ง A/W ตัวต่อ ๆ ไป ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
 • ทีมงานนัดวันส่งงาน พร้อมส่งงานเป็นไฟล์ *.pdf แบบ create outline ผ่านทาง link download

 

รายละเอียดการบริการ

 • ค่าบริการปรับจากงานเดิมหมายถึง ลูกค้ามีตัวอย่างงานที่ใกล้เคียง มีสีและองค์ประกอบหลัก ๆ ครบถ้วน
 • ค่าบริการในตารางเป็นประมาณการเบื้องต้น อาจมีค่าบริการเพิ่มในส่วนของการเตรียมรูปและข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ อาทิ ต้องหารูปใหม่ รูปต้องทำรีทัช ไดคัท เนื้อหาต้องเขียนใหม่ ทำหรือปรับแต่งตาราง กราฟ โดยงานดังกล่าวจะทำให้เวลาการทำงานและค่าบริการเพิ่มขึ้น โดยทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการยืนยันสั่งงาน ค่าบริการเพิ่มเติม กรณีที่รูปและข้อมูลมีครบ ใช้งานได้เลย ค่าบริการจะเป็นตามตาราง
 • ข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้ทีมงาน ต้องไม่เป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • รูปที่จัดส่งต้องมีขนาด 300 dpi ขึ้นไป กรณีรูปมีขนาดเล็ก ทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อคัดเลือกรูปใหม่
 • การแก้ไข โดยเฉพาะกรณีหลายจุด ลูกค้าควรระบุรายละเอียดผ่านทาง E – mail ปกติลูกค้าสามารถแก้ได้ 2 ครั้ง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทีมงาน ลูกค้าสามารถปรับแก้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ในกรณีมีการปรับแก้ไข รื้อ เปลี่ยนแปลงงานเกินข้อกำหนดหรือเกินขอบเขตงานเริ่มแรก ดูเพิ่มเติม ค่าบริการเพิ่มเติม
 • ในกรณีลูกค้าสามารถ download ไฟล์ที่ทีมงานส่งได้ แต่ต้องการงานแบบแผ่น CD / DVD จะมีค่าบริการเพิ่ม สำหรับค่าไรท์แผ่นและจัดส่งทางไปรษณีย์ กรณีแผ่น CD คิดเพิ่ม 100 บาท แผ่น DVD คิดเพิ่ม 150 บาท สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ upload link ทีมงานจะให้แมสเซนเจอร์จัดส่งไฟล์ ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่ม
 • กรณีลูกค้าต้องการไฟล์ต้นฉบับ ที่ยังไม่ได้ create font เพื่อปรับแก้เนื้อหาได้เอง ลูกค้าต้องเสียค่าไฟล์เพิ่มไฟล์ละ 1,500 บาท โดยจะได้รับไฟล์AI ต้นฉบับ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องไปอัพเดตฟ้อนท์ / ภาพอีกครั้ง
 • ระยะเวลาในการทำงาน อาจปรับยืดหยุ่นตามปริมาณงานที่ทำ ณ ขณะที่ลูกค้าสั่งงาน ทั้งนี้ วันทำงานไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์